Dáma bez kamélie

Dáma bez kamélie

v kategórii Umenie divadla

Divadlo a móda - dve formy kultúry tak bezprostredne blízke nám všetkým. Starí Gréci vynašli význam divadla ako prostriedok, ktorým sa “dotknúť” bežného človeka, ktorým vzbudiť pocit katarzie. Bezprostrednosť a vizuálna kvalita divadla mu dáva moc ovplyniť nás všetkých. Blízka prítomnosť herca, jeho...

Pokračovať v čítaní